Ja, självklart ska du registrera unga personer (13-17år) i din närhet att medverka i Blås Grönt under Putte i Parken Karlstad. Vi behöver dina kontaktuppgifter samt namn och ålder på den som medverkar - svårare än så är det inte. Läs mer om reglerna här.

1Dina uppgifter

Ni behöver ange ert förnamn
Ni behöver ange ert efternamn
Ni behöver ange gatuadress
Ni behöver ange postnummer
Ni behöver ange stad
Ni behöver ange mobilnummer

2Deltagande ungdom (13-17år)

Ni behöver ange deltagarens förnamn
Ni behöver ange deltagarens förnamn
Ni behöver ange deltagarens ålder
OBS: Det är de dagar du kryssar i här som deltagaren medverkar i Blås Grönt under Putte i Parken Karlstad
Vi behöver ert godkännande för att ni skall kunna delta.